Antersasc, l Tribunal arfera

Chest iade fova les violazions aladò dl Tribunal Aministratif empò massa granes. La picera val de Antersasc ne é nia demé tl parch natural Puez-Odles, ala fej pert dl teritore Natura 2000 y enscila dl raion metù sot a sconanza UNESCO.

 

L Tribunal Aministratif Regional (TAR) à tout la dezijion de tegnì su i laours. Entratant rata tamben l assessour al ambient, Michael Laimer, che an ne dess nia jì plu inant con la streda, ma demé plu con n troi lesiermenter deslarié.
Ma la dezijion definitiva da pert dl TAR vegn touta ai 14 de setember 2010. La streda ruva sen enfin a Plan de Locia.

La streda forestala de Antersasc é da n valgunes edemes l majer ram de rejia a Lungiarü y San Martin. La jent dl post é, pèrel, a maioranza per la costruzion dla streda, ma n grup „Salvun Antersasc“ se stiza dassen decontra, enfin a dant a Tribunal tres l aiut dl WWF. Na plura ne é nia bonmarcé. Sun l sit  Firmiamo.it àn entratant metù man de cueie adum firmes.

A la seira organiseda enier a San Martin à dit l plovan Paul Renner che la protesta de sepoltura organiseda sun Börz ne é nia valch de blasfem coche al fova vegnù descredité la protesta. I esponenc dla forestala  à prové da giustifiché la realisazion dla streda sun la mont. L assessour Florian Mussner à tamben defenù la costruzion dla streda, ajache ala ti é d’utl ai paurs y à dit che la dezijion dla jonta provinziala y la politica dla Svp per i paurs é dreta.
Critica da pert de Albert Pizzinini de Ladins Dolomites (LD), che dij che pro la strada se tràtel prinzipalmenter de na streda per una na persona, ma i scioldi publics messessa perdret vegnì spenus per enteresc publics. La discuscion encer la streda Antersasc dess ence daidé conscidré danuef tant che stredes forestales é de utl. Ti ultims 15 agn en él vegnù fat n pue dlonch per daidé i paurs coltivé i bosc. Jìveles veramenter dutes debujegn? se damana Pizzinini.

Les belezes de Antersasc, na val soula solenta

La ciajera essa obietivamenter debujegn de vegnì dertureda su

 

Al me plej(0)Al ne me plej nia(1)

858 iadesc liet

Ortiede inant tres

Scrive n comentar a revert de "Antersasc, l Tribunal arfera"

Scrive n comentar