benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

A recordanza de siour Angel Morlang
Persones

 

Siour Angel Morlang depenj sen tl Ciel

Caplan, curat, depenjadour, poet y scritour de romans y de teater, archiridour de corec y n ladin tiroleis. Chesta en curt la figura de siour Angel Morlang che à podù s'en morì en sabeda ai 12 de fauré, tla Ciasa de Paussa da San Martin de Tor. De otober éssel complì i 87 agn. Dassen lié a sia tera, a les tradizions, a la cultura y a la storia ladina. Fondadour dl EPL (Ert por i Ladins) y amich di artisc'.         Paroles de amoniment tres l cor a la fin dl liber "Fanes da Zacan":
"Ciarede, Ladins,
 de üsc bi paîsc!
 Tignide dalunc
 düc' canc i nemîsc!
Tignì bel adöm
 y nia strité,
cösc pò, Os Ladins,
 ciamó se salvé!"metù ite da noeles ai 15 February 2005 da les 11:09:15 (1460 liet)
(liej inant... | 9217 letres | comentars? | ponc: )


Union Generela di Ladins: Consei nuef en pé
Cultura


Michil Costa sourantol l temon dla Generela
 

Per trueps na plata blancia - Eniann végnel festejé 100 Union Ladina, na unité che mess vegní tiesciuda inant - Nuef: l'enciaria da diretour

En sabeda, ai 12 de fauré, él vegnú lité a Urtijei l Consei nuef dla Generela. Chisc i candidac che é ruvés ite: per Fascia, Tone Pollam y Riccardo Zanoner, per Ampez Siro Bigontina y Elsa Zardini, per la Val Badia, Werner Pescosta y Michela Vittur, per Gherdeina, Egon Vinatzer y Manuela Piazza, per  Fodom Cristina Lezuo y Manuela Ladurner. L president nuef é Michil Costa, ostier dl Hotel La Perla, da Corvara. Con l'aprovazion da pert dl Consei dl statut nuef s'á sclut ju l ann de presidenza de Nani Pellegrini y l laour dl ofize de presidenza che ova enjigné ca la restruturazion dla Generela, elaboran l statut nuef. Foto: la meisa de presidenza dla Generela, secont da mandreta, Michil Costa.


metù ite da noeles ai 13 February 2005 da les 22:58:34 (1117 liet)
(liej inant... | 3387 letres | comentars? | ponc: )


Da l’Intendenza Ladina: calender di ejams
Scola


L calender provisore per i ejams é sen dant man
 

I prums ejams bele ai 22 y 23 de fauré

Tl’Intendenza ladina él sen dant man l calender provisore per i ejams de concurs dles ensegnantes y di ensegnanc dles scoles ladines. “La maioura pert di ejams scric sarà ti dis entourn les festes da Pasca” à dit l ispetour dla scola ladina Lois Ellecosta. Doi ejams vegnirà bele tegnus a la fin de fauré, y plu avisa “Fotografia y grafica publizitara” y “Pitura”.


metù ite da noeles ai 10 February 2005 da les 18:11:58 (999 liet)
(liej inant... | 1510 letres | comentars? | ponc: )


L lingaz viv ence tres i media
Politica


La desferenzia ne podessa nia ester plu scraienta
 

L Govern Basch spen milions per slarié l basch ti media moderns: foliec, tv y internet

La desferenzia ne podessa nia ester plu scraienta. L assessorat a la cultura tla provinzia de Bulsan á stanzié tl plan de finanziament a la cultura ladina per l ann 2005 na megra soma de 52.000 euro ai media sun entourn 830 mile de euro a desposizion, alencontra 300.000 per guanc da zacan y aparatures. Ti Paisc Bascs se astílen autramenter, davia che an sá dret ben che i media raprejenteia un di majers portadours de lingaz vif tla vita da vigni dí per na comunité,  di per di, tresfora. L lingaz che vegn dé tres i media é valch de vivent, valch che se renoveia demeztroi, donca él da araté un di debujegns primars y essenziai. Ma tles Dolomites ne onse ciamò deguna politica linguistica, unitara, clera y finaliseda. 


metù ite da noeles ai 08 February 2005 da les 22:31:52 (877 liet)
(liej inant... | 1957 letres | comentars? | ponc: )


Lites comunales 2005
Politica


N moment zite per i Ladins a Bulsan

Al vegn chirí candidac y persones volentives da daidé enjigné ca la candidatura

Dlonch entournvia ti ciálen a les proscimes veles de comun y an aud i inoms di ombolc che ne vuel nia plu sté sun lista y en valgugn inoms de chi che volessa arjonje l'enciaria. Les plates di foliec é plenes de discuscions te chest vers. La situazion é dassen zitia per i ladins che viv tl comun de Bulsan. Da canche al é la Consulta per i problems di Ladins te chest comun él ence tres sté na lista di ladins con si candidac.


metù ite da noeles ai 08 February 2005 da les 19:38:30 (853 liet)
(liej inant... | 1386 letres | comentars? | ponc: )


Coròt pe leteradure ladine dal Friûl
Persones

 

Agnul di Spere poet e scritôr nus à lassâts

TRASA l’improvise nus à lassâts, martars 11 di zenâr stât, il poet e scritôr par furlan Agnul Micjêl Pitane, ch’al firmave lis sôs oparis cul pseudonim di Agnul di Spere. La sabide denant Agnul al jere stât alì de stamparie Zanetti a curâ la publicazion di “Gnovis Pagjinis Furlanis”, la riviste de l’Union dai Scritôrs Furlans che sicu dean al veve fondât tal 1982 adun cun R. Balzan e N. Rodâr.

Oraziun
 
No stè a me dè
Signur
na mort chimica da romuns fraidis,
no stè a me lascè tla nöt
bel su y sorënt
raité te n auto tres plü dassënn
zënza fin
por strades roduntafora zënza inoms
no löm no parores,
Canch'ara sarà l'ora
Signur
làsceme morì en riun
tratan ch'i sinti le batimënt de so cör,
trami Te cherdan
y te portan ciüfs!

Agnul di Spere (Agnul Pitane)

 
(Traduzion tal ladin de Val Badie di Lois Craffonara - tirade fûr da l'antologje "Flus")


metù ite da noeles ai 08 February 2005 da les 16:42:18 (1085 liet)
(liej inant... | 5267 letres | comentars? | ponc: )


TRAS: dai Fats e de culture des tieris Ladinis
Cultura


Tras - Forum cultural: dîs agns di presince

Articul souranout dal mensil "Ladins dal Friûl"

TRASAl è jessût denant des ultimis fiestis di cjadalan l'ultin numar de riviste ladine Tras-forum culturel (X/2003), editade da Lia Scritours "Scurlins" e curade di Marco Forni, Roland Verra, Stefen Dell'Antonio e Rut Bernardi. Un numar impuartant co al marche i agns dîs di presince di chest fondamentâl imprest di promozion culturâl, ch'al à vût sore il dut il mert di viergi trois gnûfs a la leteradure ladine dolomitane. O proponìs cussì, voltade tal ladin de Furlanie, la jentrade firmade di Roland Verra, e titulade in maniere significant "Il pont de situazion".


metù ite da noeles ai 08 February 2005 da les 14:37:23 (1081 liet)
(liej inant... | 4917 letres | comentars? | ponc: )


Dai Grijons: na scola paritetica
Grijon


Scola bilingua a Glion, rumanc y todesch a la pèr

Na proposta nueva di joegn dl partit Pcd dla Surselva  

La sezion joena dl partit cristian democratich dla Surselva ti Grijons à lascé audì a Glion, la pruma zité a les spones dl Rein, (Ilanz per todesch) sia proposta sun l problem dla scola y ala volessa “introducir la scola bilingua”. La cossa peia via da na enrescida fata da Annalisa Cathomas anter 282 genitours de Glion, da olache an veid che plu dl 50% de chisc genitours é a una de "introducir a Glion ina scola bilingua che promovess parallelmein ed egualmein il romontsch ed il tudestg en scola primara".


metù ite da noeles ai 08 February 2005 da les 14:24:23 (1232 liet)
(liej inant... | 1417 letres | 1 comentars | ponc: )


N tunel nuef a Pontives
Aministrazion


Laours Publics: n tunel nuef fora a Pontives

Con doi intervenc vuel la Provinzia mioré la segureza sun la streda statala 242 dla Val Gherdeina tla localité de Pontives.

N tunel sun la streda a Pontives va debujegn per asseguré n toch de streda y les ciases fates su tles vejinanzes da la tomeda de peres, desche n valgunes ispezions di geologs y di tecnics dla Provinzia à desmostré. “Dantaldut da d’aisciuda canche al met man da deleghé é l risch ch’al vegne ju peres cotant plu aut” à dit l assessour che conesc la streda dret ben. “Al é gran ora da fé valch scenò réstel inant l pericul ch’al vegne ju te streda peres de na grandeza enchin a 10 metri cubics”, à splighé l assessour provinzial ai laours publics.

Plu segureza sun la streda de Gherdeina a Pontives


metù ite da noeles ai 04 February 2005 da les 17:10:23 (1161 liet)
(liej inant... | 2216 letres | comentars? | ponc: )


Union Generela di Ladins dles Dolomites
Politica

La Generela se dá n statut nuef  

Ai 12 de fauré Assemblea Generala dla Generela a Urtijei con prejentazion y aprovazion dl Statut Nuef - Istitut Ladin y Istitut Pedagogich con n raprejentant? -  La Generela podessa se slarié per tó ite la Union di ladins de La Rocia tl Beluneis

L Consei dla Generala à tegnì en sabeda a Reba na senteda per enjigné ca l’adunanza generala che gnirà tegnuda ai 12 de fauré a Urtijei. Doi é stés i argomenc de majera discuscion: la mudazion dl statut dla Generala tl vers de lascé pro d'autri sozes y, secont, i candidac potenziai a l'enciaria da president dla Generela. Per cie che reverda la daurida dl Statut nuef dla Generala ence a d’autres unions y a enc publics, sce ai damana de vegní touc su, ésen stés a una de lascé vegnì pro la Comunanza Ladina de Bulsan, i Ladins Dlafora y d'autres unions.  Da manciancia: l president Nani Pellegrini, Fabio Chiocchetti y Egon Vinatzer.


metù ite da noeles ai 01 February 2005 da les 18:39:22 (1046 liet)
(liej inant... | 3570 letres | comentars? | ponc: )


Contribuc publics a sostegn dla cultura ladina tla provinzia de Bulsan
Aministrazion

 

Ai artisc' n jop de euro, d'autri va fora a vuet 

L plan 2005 é gnù aprové, endut 831.662,00 euro - La pert da louf ai artisc' 419.662 euro - 300.000 euro per guant da zacan y d'auter - Demé 52.000 euro per la stampa ladina - Al nasc does manifestazions ofiziales, cultura dal aut: Di dla cultura Ladina y Forum cultural 

Nia dadie à la Jonta de Bulsan aprové l plan anual 2005 per l sostegn a la cultura dl grup linguistich ladin. Te chest tómel ite i contribuc per manifestazions, per la promozion linguistica, per la colaborazion con i Grijons, desche ence contribuc ai artisc', a les lies, ai media y i contribuc per investizions.

Zaolá é "la pluevia" di contribuc publics plu sterscia, co pa?


metù ite da noeles ai 31 January 2005 da les 17:06:43 (1218 liet)
(liej inant... | 2496 letres | 1 comentars | ponc: )


Diozeja de Bulsan-Persenon: degun interes per tegní unis i Ladins
Politica

 

Dl 1964 á la diozeja da Persenon daidé despartí i ladins 

De otober dl 2004 él vegnú festejé i 40 agn dla diozeja nueva de Persenon-Bulsan, degun reladour n'á toché la plaia de despartizion che chesta á gaujé per i Ladins - L soul interes dles autorités de gliejia enlaouta: abiné i todesc te una na diozeja - Tl Friul se astila les autorités de Gliejia autramenter

Valch Gliejia tol posizion ence sun la metuda adum de n statut regional. Al é l cajo de chela furlana de Udin che dij la sia sun l sboz dl statut regional nuef. Na minonga clera dita fora dal vicar general Giulio Gherbezza entratant na manifestazion contra l statut nuef. Chilò da nos él gnù recordé i 40 agn dla diozeja Persenon-Bulsan zenza podei audì na parola sun la ferida fata a la mendranza ladina dles Dolomites l ann 1964. Enlaouta fova ciamò Ampez y Fodom pro la diozeja da Persenon, n gran aiut per l'unité.

L vedl vescul dla diozeja de Persenon-Bulsan, Josef Gargitter. Per uní i todesc tla medema diozeja de Bulsan-Persenon - bona pert audiva pro la diozeja de Trent desche ence Gherdeina y Fascia - án anter l auter dé su les plovanies de Ampez y de Fodom metudes permez a la diozeja de Belun, contra sia volenté. Liams secolars tl ciamp dla gliejia y di prevesc anter Val Badia, Fodom y Ampez é enscí jus a fin. 


metù ite da noeles ai 29 January 2005 da les 22:47:03 (1121 liet)
(liej inant... | 5339 letres | 3 comentars | ponc: )


LADINS: an se enjigna a les lites de comun 2005
Politica

 

Al é l moment de tegní adum ....

L president dla Lista LADINS, Adi Demetz: "La situazion ne é pa nia tant dramatica coche ala pér"

Na senteda chieta, ma dassen interessanta chela tegnuda da la Lista Ladins en sabeda passeda a Bulsan per rejoné dla situazion di ladins dla provinzia de Bulsan, dl partí nuef nasciù dal moviment dla Lista ladins, da sia organisazion, da sie program y da sie sostegn finanziar. Jent ne fòvel nia truepa ence demé bele per l gran freit, ma dutes persones enjignedes a dé na man, a laoré danuef y a chirì soluzions nueves. Persones cualifichedes à dit la sia con spirit de unité y zenza dé ju persoura i autri. An é piés via da n ejam dla situazion di ladins che viv tl comun da Bulsan y chilò à fat l president dla Consulta per i problems di Ladins a Bulsan, Dariz Dolores, sia relazion mostran su les zifres che reverda la prejenza di ladins tl comun. Ala à samben ence recordé l "status" atual dl andament dla ciasa-alberch che dess ester enjigneda per l 2006.


metù ite da noeles ai 29 January 2005 da les 22:26:41 (867 liet)
(liej inant... | 2323 letres | comentars? | ponc: )


Enconteda con les autorités provinziales de Belun
Politica


La Generela se muev a livel politich

Ala se damana che les autorités plu autes dles trei provinzies definesce finalmenter programs y provedimenc aldò dla lege 482/99 

En lunesc dl'edema passeda, ai 24 de jené '05, s'á na delegazion dla Union Generela di Ladins dles Dolomites urté con l president dla Jonta dla provinzia de Belun, Sergio Reolon y con l'assessoura a les mendranzes tla provinzia, Daniele Larese Filon. Chesta urteda é la terza che la Union á abú con les autorités plu autes dles trei provinzies, do Trent y Bulsan. Argoment prinzipal dla enconteda fova l'aplicazion dla lege cheder nazionala, la nr. 482/99 sun la sconanza dles mendranzes y les poscibeltés che ala veid dantfora, canche chestes é spidicedes sun deplú provinzies y regions desche al é le caje pro i Ladins dles Dolomites.

La delegazion dla Generela da manciancia deberieda con les autorités provinziales beluneises.


metù ite da noeles ai 27 January 2005 da les 21:27:57 (1178 liet)
(liej inant... | 2022 letres | comentars? | ponc: )


Ladins dles Dolomites o Ladins de Persenon/Tirol
Storia


Ladins dles Dolomites o Ladins de Persenon-Tirol

Onse pa debujegn de na eticheta nueva? - La revista "LADINIA" dl Istitut Ladin rejona sen te n iade de na "Ladinia brixino-tiroleisa"

Sun l cuertl daite dl ultim numer de Ladinia XXVIII, Sfuei Cultural dl Istitut Ladin Micurà de Rü,  pòn sen vedei, y bonamenter ence tl davegnì, na cherta intitoleda "Ladinia brixino-tiroleisa" y chel sun les prumes plates tant che desche "cherta da vijita". Cie che l comité scientifich dla revista y l Consei dl Istitut vuel dí é cler: dé da entene che l vescovat de Persenon y la contea de Tirol sie zaco stés dezijifs per l nasce dla etnia ladina y sie mantegniment, trames ipoteses che ne pò nia vegní confermedes con n "scì" net y cler. La sensazion é chela che la cherta é gnuda depenta pian via da posizions ideologiches y che an vuel ti dé "n mantel scientifich" a les posizions politiches di todesc. Rie da se imaginé che l redadour dla Ladinia da denant essa lascé ite na tel cherta tla Ladinia, nia per ultim davia che la situazion di confins é scialdi plu complicheda de chela che vegn depenta. 


metù ite da noeles ai 25 January 2005 da les 20:41:49 (1557 liet)
(liej inant... | 12184 letres | 3 comentars | ponc: )


1679 articui (112 plates, 15 sun vigni plata)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 ]
News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.506 seconc