Reunion generala dla Generela
Data: 28 December 2004 da les 19:52:13
Tema: PoliticaLes ciampanes sona endò

La Generela ará tost la posizion de n Secreter General - Nani Pellegrini podessa lascé defata l'enciaria da president, valch "steila nueva" se fej inant

La Generala á tegnì i dis passés a Urtijei sia assemblea generala per traté dantaldut l bilanz dl ann de transizion dal setember 2003 a chel dl 2004. Na senteda per audì dai responsabli cie che al é vegnù fat en concret, ma ence per dé na ocajion de discuscion daverta. En valgunes persones che fej pert dl staff diretif, s’ova desmostré melcontentes y volova n sclariment tres na discuscion publica. Da manciancia: Egon Vinatzer (ULG), Nani Pellegrini (president) y Fabio Chiocchetti.Enscì éla steda, duc fova enviés a tò pert. L publich fova valgamia bon, ma souradut á podù vignun dì fora sia minonga, damané i sclarimenc che al volova. N iade audida la relazion persoura l bilanz dles ativités metudes a jì tratan l ann de transizion, àn lascé la parola a les persones che fova te salf. La relazion ova bele sclarì n valgunes cosses a na moda che l clima fova bele plu saren. Valgugn pregiudizes ne ova nia plu fondament. I dis denant nen òven audì de toces y de pesoces; “Valgugn volova desdruje la Generala”; “Florian Mussner vuel ruvé ite tla Generala per la controlé”; “Tratant chest ann nen n’él vegnù fat nia”; “Al é gnù spenù i scioldi melamenter”  y... auter. N curt: al parova propi la vueia de na vera. La discuscion é steda grana y ledia y anter ladins vegnus da dutes les valedes. Al fova demé ladins, zenza capi foresc', ladins che rejonova de si problems y che chiriva deberieda na soluzion te n spirit democratich. Canche al se abina la Svp ladina, o i ombolc de Val Badia y Gherdeina spo végnel feter dagnora ence damané la prejenza de Luis Durnwalder che ti spligheie les cosses. Dant da puech s’à abiné la Svp ladina a Neustift per se fé splighé da Durnwalder la lege 482/99. L’imprescion che an à, é chela che chestes persones ne sae nia da lieje, o che la tema de dé na interpretazion faleda (nia al cent per cent aldò dla minonga todescia) é tant grana che ai ne s’enfida nience da rejoné anter de ei. Y chestes persones miena de raprejenté i ladins y de fé politica ladina? Preibel scutede y pensede a aministré y basta. Pro la senteda dla Generala él spo vegnù, do la discuscion, programé les ativités per l ann 2005, l ann centenar dla Union di ladins y la pruma manifestazion sarà propi fora a Dispruch, olache la Union é pieda via. Manifestazions saràl te vigni valeda. Ma la cossa plu ciauda é al moment chela dl mudament dl Statut dla Generala, sie slariament a d’autres unions (per ejempl la Comunanza da Bulsan), a les istituzions publiches: i istituc culturai, i museums y auter. Chilò sautel fora i maiours contrasc’ y minonghes valgamia desvalives anter valeda y valeda. An à damané plu temp de reflescion y an á sburlé la dezijion a n’autra senteda, che vegnirà tegnida ai 29 de jené 2005. Per chesta data mìnen de podei ester a una do i varesc fac tla ultima assemblea y do i sclarimenc y i contac che jirà inant. La pertenjion de valgugn che vuel oblié a tò ite tl Statut les istituzions publiches che laora pro la cultura á bele giaté na resposta: ales pò gni toutes ite sce ales vuel, ma no a forza, o per dert. N’autra cossa che reverda l Statut nuef é chela che an vuel mete su na figura nueva desche ala é bele pro la Lia Rumantscha: l secreter general. Tla proscima senteda ai 29 de jené vegniràl ence fat la lita dl president dla Generala. Nani Pellegrini y sie consei à ruvé sie mandat provisore per n ann. Nia duc pèr a una de lité endò Pellegrini. Al pèr che al sie tl ciel autres does steiles che vegn tres y plu inant. L inom é dutaorela secret. Emportant él che la discuscion vae inant. (uc)

L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul é:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=918