Enduneda anter Bulsan, Trent y Cuira
Data: 14 December 2004 da les 10:46:50
Tema: CulturaN sit internet dolomitan-rumanc

Chest l resultat dla senteda tegnuda a Mustair ti Grijons

MustairL sit “Noeles.net” à bonamenter tant dessené su i responsabli dla politica Svp ladina che ei à tout la dezijion de nen mete su un a livel dolomitan-rumanc deberieda con Trent y i Grijons dantaldut per dac de ofize al fin de crié na interazion plu asvelta anter i enc publics de Trent, Bulsan y Cuira. Souraldut interessés a la cossa é i Ofizes dla cultura di trei raions che arà l coordinament. La novela vegn da n comunicat dla provinzia da Bulsan, da chel che an ne veid nia ite avisa chi che é i promotours dl projet nuef. Telefonan entourn àn abù valch informazion plu lergia. I dis che vegn podaràn bonamenter lieje n comunicat da pert dl consiadour regional Luigi Chiocchetti.

La claustra da MüstairCie él pa suzedù? En juebia passeda él sté a Müstair, tla val Müstair ti Grijons, na senteda dolomitan-grijona per prové de mete a jì valch colaborazion concreta a livel cultural. Les trei delegazions che s’à abiné fova metudes adum dai raprejentanc politics y culturai de Trent, Bulsan y Grijons. I don valch inom: da Trent l aconsiadour regional Luigi Chiocchetti y sie secreter Riccardo Zanoner; l diretour dl Ofize cultura de Trent: Marco Viola; plu Nani Pellegrini, president dla Generala; da Bulsan l assessour Florian Mussner y sia secretera Caterina Tasser; l diretour dl Ofize cultura da Bulsan Alexander Prinoth; l jornalist de radio ladin Stefan Pescollderung. Da pert rumancia: l parlamentar ciantonal Romedi Arquint, Ivo Berther dl Ofize cultura di Grijons, Bernard Cathomas, diretour de radio y tv rumancia, Andrea Rassel raprejentant dla Lia Rumantscha y autri. Per desmostré de volei realisé valch de concret déssel vegnì metù su na comiscion de laour y vigni azion programeda deberieda dess vegnì protocoleda te na nueva senteda dolomitan-grijona che vegnirà tegnuda chest iade a Bulsan. Souraldut da pert grijona él madurí l’idea (desche cossa plu fatibla) de mete su n sit internet ladin-rumanc per se dé un con l auter i dac d'utl, les informazions y fé conesce les scomenciadives che vegn fates tles does provinzies y ti Grijons. Fé rodé plu ch’al é meso y plu debota ch’ala va les informazions a vigni livel. Ala se trata de n sit con na lingia de liams paralei. Per ejempl: Lia Rumantscha y Generala; direzions d’Ofize cultura y scola grijona, de Bulsan y de Trent; Radio-Tv romontscha y Radio-Tv ladina. Enscì samben ence per i setours che reverda l turism, l trasport, l ambient y l’economia. Les persones enciariedes dl coordinament sarà Caterina Tasser per Bulsan, Riccardo Zanoner per Trent y doi per i Grijons. Al moment n’él nia prevedù de tò su personal aposta. Ma n iade che la cossa é envieda via vegnirà l laour dessegur  tres majer y al sautarà fora l bujegn de tò su d'autres persones, persones, souraldut chilò a Bulsan, fedeliscimes al partit. Ajache la cossa passa tres i enc publics à a Bulsan l partì Svp na ocajion per podei controlé dut cant. Ai privac y a les assoziazions culturales de Bulsan, che da plu de 20 agn prova de tegnì i contac y laora deberieda con i ladins de Trent, de Belun, dl Friul (pro la senteda de Müstair manciòvel i furlans), y  di Grijons ti él vegnú tout l sostegn economich. La Union Agacins à tres abù te sie program chesta sort de colaborazion y per pruma àla metù su l sit “Noeles.net”,  olà che an pò lieje noeles da duta la Ladinia dolomitana, furlana y grijona y ala tol ite scritours de vigni raion. Empò végnela encolpeda de ne fé nia cultura y perchel degun contribut da la Consulta culturala. Ma sen che la medema cossa, l medem program vegn fat dal assessorat a la cultura deventa dut “culturissima” con protocol y scioldi. Al vegnirà conscidré l laour fat laprò. Ma l laour per “Noeles.net” n’é mai gnù reconesciù da Mussner. Deguna parola sun l LS, ence sce i partners: Trent y i Grijons l sostegn (uc)L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul é:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=911