Mostra Tla Ciasa de Ra Regoles
Data: 10 August 2003 da les 09:40:57
Tema: Cultura


 

"Con l cender ti uedli"

Les fotografies de Francesco Fossa, n viade amesa jent desmentieda tl Afganistan -Daverta vigni dý da les 10.00 a les 12.30 y da les 16.00 a les 20.00

de Ernesto Majoni

En mertesc, ai 5 de aost, ti locai a plan-tera tla Ciasa de Ra Regoles, Úl vegn¨ inaugurÚ na mostra de fotografies n pue fora dl solit: "Con l cender ti uedli - Afghanistan-Pakistan", de Francesco Fossa. Al Ú vegn¨ espon¨ demÚ n valgunes dles fotografies che Fossa, n jornalist y fotograf da Roma che laora per l TG 4, Ó fat ju da setember enfin november dl 2001 anter l Afghanistan y l Pakistan, belavisa entratant i dis che l’Alianza dl Nord vegniva inant devers Kabul. Anter dutes les manieres de mostrÚ n paisc te vera, ti Ó Fossa cialÚ a la vita da vignidý dla jent decÓ dal front. Vive te chisc paisc vuel dý sciampÚ vigni dý da les bombes y da les mines, dai militars che va tles ciases a se t˛ femenes y mutons, da la jent che se copa anter ei, da les malaties, da la fam … Dutes desgrazies che il˛ conÚscen da semper, che desdruj, che bruj dut y che lascia end˛ demÚ cender. Per via dl inom che an ti a met¨ a sia mostra, Ó Francesco Fossa dit: "L cender fej vegný dut grisc, al se poia sun l’anima dla jent, al scuresc l rý, al cuerj les pascions de duc: enscý Úsen te vera ence can che degugn ne se pugna y che al ne jola na moscia. Laj¨, la vera Ú oramai engraveda ti uedli dla jent."Les fotografies metudes fora, la storia che Ú viad˛ cheles muses, cheles ciases, chel ciel, Ú la storia de n viade amesa jent desmentieda, anter dutes sies poures y sies struscies. La mostra de Francesco Fossa che Ó l "patrozine" dl Ofize per la Talia dl "Aut Commissariat dla ONU per i RefugÚs", restarÓ daverta duc i dis enfin ai set de setember, da les 10.00 enfin a les 12.30 y da les 16.00 enfin a les 20.00: per jý ite ne Ón nia bria de paiÚ.L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul Ú:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=338