Chi da LungiarŘ met end˛ a jÝ la Festa di Molins
Data: 12 July 2003 da les 17:25:23
Tema: Manifestazions


 

I ciafons vegn dauris y les rodes se muev

En domenia ai 3 de aost vegnirÓl end˛ organisÚ la Festa di Molins a LungiarŘ. An podarÓ vijitÚ i molins restruturÚs olß che al vegn majenÚ siala y forment  y desclofÚ orde


L'Union di Studafuech da LungiarŘ organiseia ence chest ann la "Festa di Molins" tla bela y enciantoula Val di Molins dlongia la vila da Seres itensom LungiarŘ. La manifestazion scomencia da les 10.00 dantmesdý con na  S. Messa zelebreda alalergia y acompagneda da la Mujiga da San Martin de Tor.
Do messa podarÓn vijitÚ i molins restruturÚs dant valgugn agn. L'ega frescia dl ruf de Seres vegnirÓ outa tles roies y les gran rodes da cops metarÓ end˛ man da se mueve per menÚ i enjigns dl molinÚ te ciasota. La Mujiga da San Martin de Tor tegnirÓ depierpul n pice conzert per i vijitadours y da seira via podarÓn ciam˛ ascutÚ su  mujiga da entrategniment  y passÚ enscý n bel di d'istÚ.Per la orela curta fistideia ence i verdaparcs dl Ofize Parch Natural Puez Odles che met a jÝ chesta outa  juesc, animazions y stomac per tripÚ pici y gragn. Al vegnirÓ ofrý da mangÚ y da beive y an podarÓ ciarcÚ valgunes spezialitÚs da paur. Sce al essa da ester rie temp vegnirÓ la manifestazion sburleda a la domenia do.

Co che l orde deventa panicia

Sun l ruf da Seres Úl vegn¨ restruturÚ 9 molins. Pro valch molins p˛n osservÚ particolaritÚs tecniches dret interessantes: sce la majera pert di molins Ó demÚ una na roda da cops, ne Úl pro d'autri does. Chesta seconda roda uega da menÚ les piles, n sistem da majenÚ, olÓ che la blava vegn pesteda su te n droch da piles de legn. Pro un n molin sun l ruf da Seres gißten n pestin, na sort de droch toron de granit con laite does moles arvertes su y amez tachedes adum con na assa de fer. Tres l moviment zircolar dles moles vegn i graniei de orde pestÚs su y desclofÚs y enscÝ fat adenfora panicia. (Informazions toutes dal liber: La Roda dl Temp de Giovanni MischÝ y Mario Clara,pl. 29 y n liber  da aconsiÚ ).

(if)L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul Ú:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=311