Na ercia plena de "Flus" de Lois Craffonara
Data: 01 June 2003 da les 10:31:54
Tema: Cultura


 

"Flus", na antologia de poesies furlanes y grijones - n laour prezious

 

"Flus leterares dl Grijun y dl Friul", poesies tla traduzion de Lois Craffonara, enscì se clama l liber nuef che vegn prejenté en juebia, ai 5 de jugn, da les 18.00 tl Ciastel de Tor.  N liber penc de 450 plates che vegn dé fora dal Museum Ladin "Ciastel de Tor" te sie program de publicazions. Sciche bonamenter degun auter tla Ladinia conesc l dot. Craffonara lingaz y cultura de nosc vijins retoromans tl est y tl ovest. Al rejona fluentamenter sibe furlan che rumanc vallader dl'Engiadina. Danter auter ál fat pert dla comiscion per la normalisazion dla grafia furlana. Na autorité indiscutabla donca sun l ciamp dl ladin: romanist, filologh y espert de toponomastica. L resultat: n laour prezious. El á dagnora tegní dret alaut i contac con i furlans y rumanc entratant sia direzion dl Istitut Ladin. 



L volum contegn 121 poesies rumances (dal 1600 a aldidancuei) y 160 poesies furlanes (dal 1300 a aldidancuei) tla traduzion tl ladin dla Val Badia con comentar. Ma demé na picera pert vegn reporteda ence tl orginal, per rejons de lerch sciche l autour dij. Desche an veid dai mediejes va la leteratura furlana y rumancia cotant plu zeruch ti temps che chela ladina dolomitana. Tl Friul scoméncela dl 1300 canche l Friul fova ciamò n stat independent, l Patriarcjat di Acuilee, y ti Grijons scomécela plu o manco con la reforma religiousa che meina a la traslazion dla Bibla. La publicazion é vegnuda a s'al dé con l aiut finanzial dla Fondazion dla Cassa dl Sparagn y dla Lia Rumantscha. En gaujion dla prejentazion tl Ciastel de Tor sarál ence prejenc n raprejentant dl Grijon y un dl Friul. L dot. Craffonara enstes liejará dant fora dal liber n valgunes traduzions dles poesies furlanes y grijones. Dal punt de veduda linguistich é l liber na publicazion plena de "flus" y ence de rarités linguistiches: a pert che Lois Craffonara spliga tles notes a pé de vigni poesia n grumon de detais biografics y storics, pórtel ence a vita nueva truepes paroles vedles y creazions nueves te sies traduzions tl ladin dla Val Badia, ti dan a duta la publicazion n colour prezious da chest pont de veduda. L liber giàten al priesc de 20 euro y al pò vegnì aposté pro l Museum a San Martin de Tor (tel. 0474 524020). 







L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul é:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=270