Ciampedel: 50 agn da la recostituzion a comun
Data: 16 December 2007 da les 22:04:06
Tema: FasciaCiampedel Ó festejÚ i 50 agn de recostituzion dl comun

En juebia seira Úl vegn¨ prejentÚ 2 libri scric da Rasom Sabrina, un sun l paisc da Ciampedel y l auter sun i studafuech, entrami ti vegnirÓ partis fora a dutes les families

Al Ú vegn¨ tegn¨ en juebia, ai 13 de dezember 2007, a Ciampedel l'ultima sereda de na programazion longia de abinedes piedes via tl 2006 y sclutes ju ai 13 de dezember y che Ó ab¨ desche motivazion i festejamenc per i 50 agn da canche Ciampedel Ó remet¨ su sie Comun autonom da Cianacei. Defat do l'enstaurazion dl rejim fascist de Benito Mussolini vegniva Ciampedel desche Comun liÚ permez a Cianacei y perdova sia ciasa de Comun y sie consei. Na situazion juda inant per passa 50 agn enfin a canche dl 1957 Ciampedel Ó end˛ pod¨ avei sie Comun y Consei de Comun, despartis da Cianacei. L'aministrazion comunala videda dal capocomun Leonardo Bernard Ó  dezid¨ per chest de portÚ dant n rich program de manifestazions che Ó durÚ doi agn y che se Ó sclut ju l'autra seira con n rich program tla sala dles adunanzes de Comun.La ocajion fova souraldut la prejentazion de 2 libres scric da la dr. Rasom Sabrina, anter l'auter studiousa de lingac y bendebot conesciuda tl mond dl lingaz ladin. Un n liber rejona sun la storia de Ciampedel, la vita da zacan y di cincanta agn dla senta nueva de Comun, un auter sun la storia di studafuech volontadifs de Ciampedel che Ó tamben na longia storia y tradizion. L'autoura enstessa Ó rejonÚ sun co che al Ú nasci¨ chisc libri. Ala Ó desmostrÚ na gran pascion y preparazion al ben dla storia locala y de sie paisc, Ciampedel. Entant la seira, coordineda dai assessours de Ciampedel Mariano Lollo y Antonio Iorio, Úl ence vegn¨ premiÚ i vencidours dl concurs sun les faceres de legn met¨ a jý da l'aministrazion comunala. Les faceres p˛n vedei dutaorela te sala grana de Comun. Na scomenciadiva plajoula tl segn dla valorisazion dl CarnascÚ fascian che Ó, desche an sÓ, na tradizion vedlora y che Ú bendebot emportanta tla vita soziala de Ciampedel. I libri vegnirÓ partis fora a dutes les families, na bela bambona per i sentadins de Ciampedel te chest Nadel 2007.
Domenico Volcan


L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul Ú:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1651