Consulta Ladina a Bulsan: Ciasa Alberch
Data: 31 August 2005 da les 11:04:25
Tema: Desvalives


 

32 mini-abitazions per ladins a Bulsan

Les domandes pò vegnì dedes ju da endoman inant, 1 de setember - Informazions pro la Consulta Ladina de Bulsan o pro l IPES 

La Consulta per i problems ladins dl Comun de Bulsan lascia al savei che dal prum de setember 2005 pò duc i interessés fé domanda al IPES (Istitut per l’Edilizia Soziala) per n pice cuartier.

Al se trata de cuartiers per una persona y ence per does persones, en dut per 16 laoranc y per 16 studenc ladins che vegn da les valedes a Bulsan per laoré o studié.

I cuartiers é tla str. Roma, zona ex-fiera. Ai é ence mobiliés.

 

 I formulars per fé la domanda giàten tl ofize dla Consulta per i problems ladins dl Comun de Bulsan sun Plaza Parrocchia nr 15, dal lunesc al vender da les 9.00 a les 12.00, y dut l meis de setember da les 17.00 a les 18.00. An pò ence dé ju les domandes pro la Consulta y an pò consulté i criteres. Per informazions plu menudes podeise cherdè su i numeri 0471-974239 o 339-2610909.
I formulars per fé la domanda giàten ence tla senta dl’IPES tla streda Milano nr 2, al 3z partiment, dal lunesc al vender y an pò ence i stampé fora tres Internet sot la miscion www.wobi.bz.it sot “Downloads/Formulare”.
 
Al é dret emportant fé la domanda per podei formé la graduatoria.
 
La ciasa sarà plu de segur enjigneda per abité con l meis de jené 2006.
 
La Lista Ladins à fat l poscibel per avei na ciasa per i ladins che laora y studia a Bulsan y chest é l moment da la sfruté, scenò ti végnel dé i cuartiers a foresc’ y chel fossa ben dret sciode.


L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul é:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1105