Les lites comunales te Mareo: n comentar
Data: 18 May 2005 da les 16:41:59
Tema: Politica


 

Les lites comunales te Mareo: reclam fora de mesura  

L sourastant dl HGV/Union di Ostiers de Al Plan se à astilé dret da volei creve con sies letres defamentes

N comentar de Pablo Palfrader

Te Mareo é les lites comunales dantadut stedes caraterisedes da n gran numer de listes, endut 5, con n total de 74 candidac. Grana é steda la propaganda che à arjont n livel da definì feter fora de mesura, almanco per na lita comunala. Chest é da atribuì en pert ai ben 3 candidac da ombolt, Ferdigg Fortunato, Erlacher Stachio y Ploner Felix, y en pert al paisc d’Al Plan, olache al se prejentova eniann 2 listes de paisc, la lista “Al Plan” y la lista “Deboriada Sozial – Economia – Jogn”.  Pablo Palfrader de Fordì.L candidat Ferdigg Fortunato piova via con la miour cherta, conscidran che la lista da Rina, y en pert ence La Pli, ti ova aconsentì l sostegn. Bele do la publicazion dles listes él sté cler che tl paisc d’Al Plan se profilòvel na propaganda litala bendebot sterscia. I pronostics fova puech clers y trami i candidac gniva conscidrés tla condizion da davagné la lita. L terz candidat? Conscidré scialdi puech. Tles ciases di zitadins Maroi plovòvel chertes, olache les listes y ence singui candidac se damanova la creta, con slogans plu o manco unfac per duc. I temesc ciauc, la speculazion edilizia, l laoré adum anter les frazions, la natura – por l rest desche pro vigni lita. Laprò s’àl enjonté placac, jolantins, plates internet y enfinamai lenzuei soura streda ca. La lista plu raprejentativa fova zenzauter la lista “Al Plan”, con injiniers, presidenc de assoziazions y raprejentanc de categoria. Perchel messova l’autra lista s’impegnè cotant deplù per arjonje n resultat respetoul.

Daldut nia ne à plajù la propaganda fata con does chertes scrites dal sourastant dl HGV/Union di Ostiers d’Al Plan de Mareo contra la lista “Deboriada” y dantadut contra sie candidat da ombolt.  Sceben che trames les listes ova 4 candidac membri pro la Union di Ostiers (HGV), sostegniva l sourastant demé i 4 prejenc sun la lista “Al Plan”. Na zitazion da la pruma cherta dij enscì: “É mo chisc (i 4 membri dla lista Deboriada) contra la Union di Ostiers (HGV)??,  contra l turism???” y da la seconda cherta: “L candidat da ombolt (Stachio) é tres sté contra l turism. “L turism é nosta ruina” é stedes sies paroles”. Paroles che é dutes da verifiché y che ne corespon nia a la verité.

Sen é les lites comunales sclutes ju. I resultac, che pò vegní consultés sun nost sit www.deboriada.net, dij truepes cosses sun l’aministrazion da denant. La jent volova bonamenter dantadut n mudament; chest é demostré dal fat che la jonta di 5 agn passés é vegnuda barateda fora feter deplen. Ferdigg Fortunato sarà per la proscima legislatura a cef dl comun y a el ti spetaràl l compit de formé l comité de laour nuef.
I mandac é partis su enscí: Lista Al Plan – 5, Lista SVP – 3, Lista Rina – 3, Lista Deboriada – 2, Lista La Pli – 2. Baudi ne rúvel te consei deguna de cheles truepes eles che ova vaghé la candidatura.

Do auc y basc de na propaganda y de na lita jugheda enfin a la fin: a duc chi che l’à davagneda n’aodanza da laoré ben adum y de laoré per la jent y con la jent, davia che sot sot él chest che vigni zitadin s’aspeta da na aministrazion comunala.L articul vegn da Noeles.net - Informazion ladina
http://www.noeles.net

L URL per chest articul é:
http://www.noeles.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1032