benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

Reunion generala dla Generela
scrit ai 28 December 2004 da les 19:52:13 da noeles

Politica


Les ciampanes sona endò

La Generela ará tost la posizion de n Secreter General - Nani Pellegrini podessa lascé defata l'enciaria da president, valch "steila nueva" se fej inant

La Generala á tegnì i dis passés a Urtijei sia assemblea generala per traté dantaldut l bilanz dl ann de transizion dal setember 2003 a chel dl 2004. Na senteda per audì dai responsabli cie che al é vegnù fat en concret, ma ence per dé na ocajion de discuscion daverta. En valgunes persones che fej pert dl staff diretif, s’ova desmostré melcontentes y volova n sclariment tres na discuscion publica. Da manciancia: Egon Vinatzer (ULG), Nani Pellegrini (president) y Fabio Chiocchetti.Enscì éla steda, duc fova enviés a tò pert. L publich fova valgamia bon, ma souradut á podù vignun dì fora sia minonga, damané i sclarimenc che al volova. N iade audida la relazion persoura l bilanz dles ativités metudes a jì tratan l ann de transizion, àn lascé la parola a les persones che fova te salf. La relazion ova bele sclarì n valgunes cosses a na moda che l clima fova bele plu saren. Valgugn pregiudizes ne ova nia plu fondament. I dis denant nen òven audì de toces y de pesoces; “Valgugn volova desdruje la Generala”; “Florian Mussner vuel ruvé ite tla Generala per la controlé”; “Tratant chest ann nen n’él vegnù fat nia”; “Al é gnù spenù i scioldi melamenter”  y... auter. N curt: al parova propi la vueia de na vera. La discuscion é steda grana y ledia y anter ladins vegnus da dutes les valedes. Al fova demé ladins, zenza capi foresc', ladins che rejonova de si problems y che chiriva deberieda na soluzion te n spirit democratich. Canche al se abina la Svp ladina, o i ombolc de Val Badia y Gherdeina spo végnel feter dagnora ence damané la prejenza de Luis Durnwalder che ti spligheie les cosses. Dant da puech s’à abiné la Svp ladina a Neustift per se fé splighé da Durnwalder la lege 482/99. L’imprescion che an à, é chela che chestes persones ne sae nia da lieje, o che la tema de dé na interpretazion faleda (nia al cent per cent aldò dla minonga todescia) é tant grana che ai ne s’enfida nience da rejoné anter de ei. Y chestes persones miena de raprejenté i ladins y de fé politica ladina? Preibel scutede y pensede a aministré y basta. Pro la senteda dla Generala él spo vegnù, do la discuscion, programé les ativités per l ann 2005, l ann centenar dla Union di ladins y la pruma manifestazion sarà propi fora a Dispruch, olache la Union é pieda via. Manifestazions saràl te vigni valeda. Ma la cossa plu ciauda é al moment chela dl mudament dl Statut dla Generala, sie slariament a d’autres unions (per ejempl la Comunanza da Bulsan), a les istituzions publiches: i istituc culturai, i museums y auter. Chilò sautel fora i maiours contrasc’ y minonghes valgamia desvalives anter valeda y valeda. An à damané plu temp de reflescion y an á sburlé la dezijion a n’autra senteda, che vegnirà tegnida ai 29 de jené 2005. Per chesta data mìnen de podei ester a una do i varesc fac tla ultima assemblea y do i sclarimenc y i contac che jirà inant. La pertenjion de valgugn che vuel oblié a tò ite tl Statut les istituzions publiches che laora pro la cultura á bele giaté na resposta: ales pò gni toutes ite sce ales vuel, ma no a forza, o per dert. N’autra cossa che reverda l Statut nuef é chela che an vuel mete su na figura nueva desche ala é bele pro la Lia Rumantscha: l secreter general. Tla proscima senteda ai 29 de jené vegniràl ence fat la lita dl president dla Generala. Nani Pellegrini y sie consei à ruvé sie mandat provisore per n ann. Nia duc pèr a una de lité endò Pellegrini. Al pèr che al sie tl ciel autres does steiles che vegn tres y plu inant. L inom é dutaorela secret. Emportant él che la discuscion vae inant. (uc)

 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Politica
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Politica:
Südtirol: Karte mit historisch gewachsenen Namen


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 5
Oujes: 3


Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant

Re: Reunion generala dla Generela (ponc: 1)
da travers ai 28 December 2004 da les 23:03:55
(Infos sun l utilisadour | Ti mané n messaje privat)
La scontreda ai 20 de jené sarà na bona ocajion per mete les chertes sun meisa y se cialé ti uedli. La chestion zentrala sarà chesta: chi é pa per l'unité ladina? Na domanda retorica? Dessegur nia: la maiour pert di ladins à tl cef d'autri enteresc: chi de sia valeda , de sia provinzia, de sie partit. Per trueps ladins de Sudtirol é i ladins de Souramont demé tel mec ladins. Enscì ne la pensa nia demé chi dla SVP "ladina" ma la maiour pert dla jent y ence n valgugn raprejentanc dles organisazions culturales ladines.
I badioc, che mina de ester i miours ladins, ne é nia damanco; ence ei rata che l raprejentant ofizial di ladins, unfat sce tla Union Generela o autrò, pò demé ester n badiol o n gherdedina y no n tel mez talian de Fodom o Fascia.
Ai 29 de jené messaronse sclarì chest problem; sce i badioc y gherdeines ne é nia bogn de azeté i fodoms, fascians y ampezans sciche ladins paritetics, él miec scluje baraca, ence chela dla Union Generela di Ladins.Re: Reunion generala dla Generela:Steiles de Nadel (ponc: 1)
da travers ai 30 December 2004 da les 15:34:40
(Infos sun l utilisadour | Ti mané n messaje privat)
Les steiles, dantaldut chela de Nadel, normalmenter slumina, cheles dla Union di ladins pérel che vuel se ascone per l moment. Se témeles mo dal bao?
Per ti dé na sburla podessanse mete a jì n toto-president. I volesse envié duc i vijitadours de noeles.net a propone persones che essa les cualités per sourantò la enciaria dret zitia de president dla UGL.
Per mete man, cie nen dijeise pa de Ivan Lezuo? Ivan é na persona che à idees cleres, rejona cler y, dantadut, à n sentiment ladin-ladin y no ladin-folcloristich o magrai ladin-todesch o ladin-talian. Na virtù de chela che i on deplù debujegn aldidancuei tla Ladinia.News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.411 seconc