benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

En venders, ai 26 de merz, Convegn a Bulsan
scrit ai 21 March 2004 da les 23:30:03 da noeles

Cultura

 

"Les poscibeltés dl ladin, idees per na promozion linguistica"

I ultims Convegns tegnus a Bulsan desmostra che al ne sauta fora nia - Paroles al vent?

L dr. Franz Pahl, canche al fova president dl Consei regional òvel envié via cotant de scomenciadives a vantaje di Ladins. Recordon l Convegn persoura i ladins ai 22.11.2002, deberieda con la Svp ladina, tl Salf dl Consei Provinzial dal titul "Mendranza tla mendranza" con la finamira de rejoné dl lingaz y dla situazion politica dla mendranza dal cianton scientifich. Trueps i esperc da l'Europa. Tl medem ann, tres sun scomenciadiva dl President dla Region, la enconteda con i raprejentanc politics y culturai di Grijons souradut per analisé i liams poscibli con i Grijons y traté l problem de na poscibla "agentura d'informazion" anter i ladins dles Dolomites y chi di Grijons. L'enconteda gniva tegnuda de messel tl salf dl zenter pastoral a Bulsan olàche al é ence vegnù conscidré la proposta de dé fora la Usc di Ladins trei iadesc a l'edema per podei tò pert a la rei d'informazion di foliec da vigni dì. Na proposta al moment imposcibla sie per mangora de finanziamenc che ence per mancianza de na équipe de jornalisc' aladò. Ma ence d'autres propostes a livel plu bas é tomedes tl vuet. Dr. Paul Videosott: un di reladours.Enscì la colaborazion a livel de sfueis, de radios y de televijion, de propaganda turistica, de trasporc y e.i.. Tres per merit de Pahl él vegnù fat la traduzion tl ladin dolomitan y stampé l Statut de Autonomia. Ai 11 de auril dl 2003 él gnù organisé "L Di dla Cultura" dal assessorat a la cultura ladina dal titul "Natura y turism". L publich fova plu che auter formé dai empleés ladins dla Provinzia che laora a Bulsan.

Sen proa, plu alabona, de fé valch la Consulta per i problems ladins dl comun da Bulsan: n Convegn en venders che vegn ai 26 de merz, tl salf dla Université nueva da Bulsan, da les 09,00 inant. L argoment é plu restrent: "Les poscibeltés dl ladin, idees per na promozion linguistica". An ne toca nia na tastadura de problematiches, mo na tasta soula: chela dl lingaz.

Chisc i temesc che gnirà tratés: "Evoluzion y chances dl lingaz ladin", dl dr. Paul Videsott dla Université da Dispruch. Do na curta spliazion sun la derivazion dl ladin fajaràl en valgunes conscidrazions a livel europeich sun les gaujes dla mort di lingac y sun i strumenc per salvé y renové i lingac. Al gnirà spo do la relazion dla dr.a Elisabeth Jankowski, dla Université de Verona persoura l tema "Valours y simbui dl lingaz dla oma", sun l'emozion y l sentiment che vigni lingaz dla oma é bon de crié. Na reflescion tl vers psicologich per mostré su l'emportanza dl lingaz arpé da la oma. Na defenura di idioms? L dr. Markus Warasin, secreter general dla EBLUL, Ofize european per i lingac manco adorés, tocarà l tema: "Poscibeltés de promozion di lingac de mendranza tla Union Europea".

L furlan, dr. William Cisilino, president dl Istitut Ladin Furlan "Pre Checo Placerean" y responsabel dl ofize linguistich furlan dla provinzia de Udin, rejonarà sun "Les ativités de promozion dl lingaz furlan dejoutes da la Provinzia de Udin". Do na curta paussa, podaràn audì l on. Beppe Detomas, l ladin fascian tl Parlament a Roma, persoura "Strutures y ressurses per la promozion dl ladin".

 

 

Da ultim l rumanc Chasper Pult, vedl president dla Lia Rumantscha, tratarà "L rumanc tl Marketing, ejempli concrec ti Grijons." Dut chest dantmesdì, a mete man da les 9.00. Domesdì, da les 14.30 inant, empruma n pice spetacul de cabaret y spo da les 15.00 inant na meisa torona con discuscion sun i referac audis dantmesdì. N auter convegn a livel europeich con n grumon de paroles che jolarà tl vent y che ne joarà bonamenter a nia. La Consulta à altamo l merit de ester plu concreta, de limité l argoment. Al é ciamò ela che à realisé valch de concret, che resta: la mostra "Vejin" con la colaborazion de n talent che la maioranza politica ne pò nia vedei: Mateo Taibon. Con i scioldi spenus te duc chisc convegns n'éssen nia podù realisé valch damiec? Per ejempl: mete su na "agentura d'informazion?" (uc)


 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Cultura
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Cultura:
Sotescrivede l Manifest LADINIA 2005!


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 5
Oujes: 1


Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant

Re: En venders, ai 26 de merz, Convegn a Bulsan (ponc: 1)
da travers ai 22 March 2004 da les 10:17:10
(Infos sun l utilisadour | Ti mané n messaje privat)
La scomenciadiva dla Consulta é moralmenter da apriejé, ma l resultat sarà bonamenter, sciche dij UC, n auter convegn olà che an audirà de beles giaculatories. Per ester cler: encundé idees per na promozion linguistica, unfat tant bones che ales sie, ne é per nia sce al mancia la volonté de promueve l ladin sciche lingaz ofizial dles istituzions. Ma a trueps esponenc dla politica ti bùtela enscì: entant che i esperc ciacoleia ad infinitum dles poscibeltés teoriches y metodologiches de promozion, ne ài ei nia bria de fé varesc concrec. Per n valgugn él na vertola ponziopilatesca per varenté sia pel politica, per d'autri él na bona ocajion per ne tò nia dezijions. La soluzion vegnirà da soula, per mort naturala dl lingaz ladin.


News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.417 seconc