benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

Conzerc da d'aisciuda dl cor Cantus Iuvenis
scrit ai 15 May 2008 da les 21:11:03 da noeles

Cultura

Ciel y Tera: cianties sacres y profanes 

L cor Cantus Iuvenis da Viena sot a la direzion de André Comploi sarà da audì te doi conzerc, un a Marling y l auter a Badia  

Mujiga sacra per l’anima y mujiga profana per l cuer: dai 22 enfin ai 24 de mei sarà l cor de studenc Cantus Iuvenis – sot a la direzion de André Comploi d’Al Plan (foto) – te Südtirol, olàche al vegnirà tegnù doi conzerc: ai 22 de mei é l cor da audì a Marling te n conzert adum con l "Vinzentiner Knabenchor". Ai 23 de mei prejenteia cantus iuvenis sie program “ciel y tera” tla Ciasa J.B. Runcher a Badia.Bele per l terz iade ruva l cor cantus iuvenis, metù adum da studenc che vegn da stac de duta l’Europa, ma che studia duc a Vìena, tla Val Badia. N “juech te ciasa“ nia demé per l dirighent ladin dl cor André Comploi, che à enstes ence metù su l cor tl 2003 y s’à da dailò inant cruzié dla direzion musicala: n terz di sessanta ciantadours che fej pert atualmenter dl cor, é de Südtirol, cater vegn da la Val Badia, un da Gherdeina. Feter duc ne studia nia mujiga, ma se tol gen dlaorela da jì n iade a l’edema – do n dì gonot stressant – a cianté y samben ence a fé vila n puech.

Cianté ladin a Viena
Cantus iuvenis cianta truepa mujiga sacra, davia che les poscibeltés che Vìena ti pieta a n cor nia profescionist é per l plu da cianté messes y conzerc de gliejia. L cor cianta de plu iadesc al ann la messa di studenc tl Dom de San Stefen, tegn conzerc d’advent, cianta bele da deplù agn ence en gaujion dla “Lange Nacht der Kirchen” (La not longia dles gliejies) y.e.i. Ma n cor de joegn à samben ence debujegn de mujiga ligherzina y de cianties profanes. L repertore dess pu respidlé co che l cor é metù adum.
Al dirighent dl cor ti stà ence dret a cuer les cianties ladines. Nia demé davia che l cor ciantarà tla Val Badia éles sun l program, ma bele dal meteman dl’ativité dl cor inant nen él tres sté tl repertore. Per i nia ladins dl cor él plu che auter na bela endesfida da emparé ite les cianties ladines, ciamò deplù sen ch’ales ti vegnirà prejentedes a n publich ladin y la pronunzia mess veramenter stimené, per che i spetadours capesce ence. Che motiveia i ciantadours y les ciantarines nia ladines él samben ence la cualité dles cianties ladines sun l program che ti plej ence dassen al publich a Viena.

Ciel y tera
L program che vegnirà prejenté pro l conzert a Badia – envié via dal Consei Cultural tl Comun de Badia – é n compromis, davia che nia duc i ciantadours y les ciantarines ne ciafia da se fé ledesc per podei vegnì pera. Empò réstel n program atratif, partì ite te does pertes: una na pert con cianties religiouses y la seconda pert con cianties profanes plu o manco ligherzines. L moto dl conzert é “ciel y tera”.
Con “ciel” é mineda la pert sacrala dl conzert con mujiga de dutes les epoches, da la renaissance enfin al vinteisem secul. Amesa les cianties prejentedes te chesta pert saràl ence da audì n valgugn spirituals, ma ence trei cianties dedichedes a Santa Maria, te trei lingac: l’”Ave Maria” de Siour Agostin Moling per ladin, “Bogoroditsye Dyevo” de Arvo Pärt (n “Ave Maria” rus dla gliejia ortodossa) y “Angelus Domini” de Franz Biebl (per latin, tla verjion per cor mescedé a cater oujes y trei solisć). Ence na ciantia mai ciamò raprejenteda saràl da audì: “Aroeder”, de André Comploi, sun les beliscimes paroles de Lois Ellecosta che descriv la situazion de messei tó comié da n bon compagn cherdé a mioura vita te si plu biei agn.
“Tera” stà per la pert profana dl program, olàche al vegnirà prejenté cianties soura l’aisciuda y soura l amour (anter auter “Les flus de munt” de Felix Dapoz, “Dàme n baje” de Iarone Chizzali con paroles de Lois Ellecosta, ma ence “Abschied vom Walde” de Felix Mendelssohn Bartholdy). Na ultima pert sarà dedicheda a “scherzi musicali”.

“Ciel y tera – al é cie ch’i adoron per vive” dij André Comploi soura l program. “L ciel, con l’aria, ma ence metafora de nosc bujegns spirituai, y la tera, che stà per les cosses materiales, che lascia cresce i fruc. Ma per nos toca ence ciamò na terza cossa pro les cosses essenziales per vive: l cianté!”

cantus iuvenis envieia:

“Vocal contact” – conzert de cantus iuvenis adum con l Vinzentiner Knabenchor
ai 22 de mei 2008, da les 20:00
tl salf dles manifestazions a Marling

“Ciel y tera” – conzert de cantus iuvenis
ai 23 de mei 2008, da les 20:30
tla Ciasa J. B. Runcher a Badia
metù a jì dal Consei Cultural tl Comun de Badia
(entreda debant)

www.cantusiuvenis.at

Articul de Matteo Rubatscher


 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Cultura
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Cultura:
Sotescrivede l Manifest LADINIA 2005!


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 0
Oujes: 0

Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant

Re: Conzerc da d'aisciuda dl cor Cantus Iuvenis (ponc: 1)
da medo ai 16 May 2008 da les 07:57:06
(Infos sun l utilisadour | Ti mané n messaje privat)
Na bela dejmostraziunde talent de en ater jon ladin!


News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.371 seconc