benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

Radunanza generala dl Istitut
scrit ai 30 November 2006 da les 16:46:35 da noeles

Cultura

 

Rejoné dles endesfides y dles dificoltés encuei

Entant la radunanza generala dl Istitut Majon di Fascegn vegniràl prejenté les ultimes publicazions - Conzert con "I Skaré"

Per scluje ju les zelebrazions y les desvalives scomenciadives portedes dant per si 30 agn, se abina l’Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” desche duc i agn a sia Radunanza Generala per prejenté les ativités fates, i resultac arjonc y i projec per l’ann che vegn.

 

 Te chesta ocajion ne vegniràl nia demé fat n bilanz de n ann de laour rich de evenc, ma la Radunanza podarà tamben ester n moment de confront con i aministradours y i operadours culturai y economics dla val per rejoné deberieda dles endesfides y dles dificoltés che an se troa tedant encuei tl mené inant scomenciadives de defendura y de promozion dla identité ladina y tl laour che vegn fat per renové tla comunanza la coscienza y l spirit de partegnuda.
Tla radunanza vegniràl prejenté les ultimes publicazions dedes fora dal Istitut Cultural Ladin, anter l’auter n moment spezial ti vegnirà dediché a la contia per joenec “Chi él che à tema del varvarel?”, terz titul dla seria “L Dragonzel” realiseda en coedizion con l’Union di Ladins de Fascia. A la prejentazion tolarà pert l’autoura Beatrice Masini, che dantmesdì encontarà i tosec de n valgunes classes dles scoles de Fascia, y l grup musical “I Skaré” che viventarà la Radunanza con sia mujiga.

 Letura dret aconsieda 

 Publicazions nueves: biografia sun Tita Piaz
 Fascia: Convegn Survey Ladins
 Scomenciadiva endrezeda via dal Istitut Ladin de Fascia
 Enconteda anter ICL y raprejentanc istituzionai y politics
 L ombolt y la jonta de Vich volessa scrive Fasha empede Fascia
 Na seconda generazion de coretours ortografics open-source
 Radunanza Generala dl Istitut Cultural Ladin 2003

 Coretours y adatadours morfologics per scrive saurí ladin

Per finì via la giorneda endreza via l’ICL adum a la Union di Ladins na festa musicala per joegn y tosec dles scolaes autes, viventeda endodanuef dal grup “I Skaré”. Te chela ocajion ti vegniràl partì fora a duc chi che tolarà pert desche scincunda na copia dla gustoula contia de Beatrice Masini, traslateda tl fascian da Lucia Gross.
La Radunanza Generala dl Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” vegn tegnuda en juebia ai 7 de dezember da les 5.00 domesdì tla Sala Grana dl’Istitut a Sen Jan; an jirà inant da seira con la festa dedicheda ai tosec y ai joegn de Fascia “I Skaré en Conzert” che scomenciarà da les 8.30 da seira, tres tla Sala Grana dl Istitut a Sen Jan.
 
 
 

 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Cultura
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Cultura:
Sotescrivede l Manifest LADINIA 2005!


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 5
Oujes: 1


Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant
News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.393 seconc