Emparé y scrive ampezan

Istitut Ladin Da mez otober 2009 inant peien via a n’Anpezo con doi cursc de ladin-ampezan per chi che vuel emparé da l rejoné y da l scrive.Al se trata de 10 encontedes.
Chestes vegn proponudes dal Istitut Cultural „Cesa de Jan“, deberieda con l comun de Anpezo y les Regoles de Anpezo, aladò dla regola: „Sté adum, se fajan l’orela curta“. „Sun cie che an sà, ne àn nia bria de paié steores“ dij n proverb: emparé l idiom ampezan vuel dì emparé a conesce plu damprò la storia y la jent tl paisc y deida enscì capì miec la arpejon culturala de Anpezo.

Per chi che sà bele da rejoné ampezan végnel pité la poscibelté de emparé da l scrive te 10 seires, vegnan soura che al ne é nia propi tant rie da mete ju les idees per scrit te n idiom che someia ester demé a ousc. An pò se scrive ite pro l secretariat de comun o dles Regoles che sporj dutes les informazions de uega. L priesc  é de 50 euro a persona y chest scluj ite l material didatich. Ai joegn y ai studenc depierpul ti végnel demé damané 30 euro. Entrami i cursc met man en juebia, ai 15 de otober, un n iade a l’edema da les 17.00 a les 18.30 tl salf dla cultura de comun o tla senta dles Regoles aladò che al uega. Duc i enteressés pò se scrive ite enfin ai 13 de otober.

 

Al me plej(0)Al ne me plej nia(1)

818 iadesc liet

Ortiede inant tres

Scrive n comentar a revert de "Emparé y scrive ampezan"

Scrive n comentar